PRODUKTY

PRODUKTY

IV Produkt jest jednym z wiodących producentów agregatów wentylacyjnych z siedzibą w Szwecji. W celu zaspokojenia oczekiwań klientów oraz potrzeby oszczędzania energii firma IV Produkt projektuje, wytwarza oraz zajmuje się sprzedażą agregatów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Flexomix 1150-3150
Flexomix 1150-3150 to centrale wentylacyjne zbudowane w systemie modułowym dostępne jako nawiewne, wywiewne, nawiewno-wywiewne w jednej linii lub jako agregaty nawiewno-wywiewne, zblokowane. System modułowy pozwala nam na dostarczenie urządzeń w
Flexomix 060-0950
Flexomix 060-950 jest rodziną central wentylacyjnych, w której w sposób szczególny skoncentrowaliśmy się na całkowitych kosztach cyklu eksploatacji (LCC - Life Cycle Cost).  Flexomix spełnia wszystkie wymagania,
Centrale basenowe Flexopool
Centrale basenowe Centrale basenowe to płuca i serce krytej pływalni. Centrale basenowe Flexopool zostały zaprojektowane specjalnie dla potrzeb krytych pływalni. Centrale basenowe Flexopool osuszają, wentylują, odzyskują ciepło oraz ogrzewaj
Agregaty chłodnicze
  Ecocooler jest kompaktowym układem chłodniczym pracującym w układzie bezpośredniego odparowania przeznaczonym do chłodzenia powietrza nawiewanego w centralach wentylacyjnych IV Produkt. Agregat zawiera parownik, skraplacz i sprężarki
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Envistar
                               Envistar TOP                             Envistar COMPACT
Nasi partnerzy