O FIRMIE

O FIRMIE

 

IV Produkt jest wiodącym producentem central wentylacyjnych w Europie, z siedzibą w Szwecji. Zakład produkcyjny mieści się w Växjö, w środkowej części Smalandii. Znaczna część produkcji przeznaczona jest na eksport, głównie do krajów europejskich. Przedsiębiorstwo ma swoje przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii, Danii, Finlandii, Norwegii, Ukrainie, Estonii, Łotwie, Czechach, Rosji, na Węgrzech oraz w Polsce.

 

W 2013 roku przedsiębiorstwo, dzięki pracy ponad 200 pracowników, wypracowało obrót 520 mln SEK.  IV Produkt A.B. spełnia standardy ISO 9001 oraz ISO 14001, a wszystkie urządzenie objęte są certyfikatem EUROVENT.

 

Wyłącznym przedstawicielem IV Produkt w Polsce, od 1994 roku, jest Ena Went Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni. Posiadamy swoje oddziały w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu i Gliwicach. Poprzez profesjonalnie przygotowany własny personel oraz współpracę z firmami partnerskimi zapewniamy pełną obsługą na terenie całego kraju

 

Dlaczego IV Produkt?

 

Oferujemy najszerszy na rynku zakres central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nasza wszechstronność i ogromne doświadczenie pozwalają nam znaleźć rozwiązania nawet najtrudniejszych Państwa problemów.

 

Oferujemy Państwu:

 

•fachową pomocy na etapie powstawania koncepcji i projektów,

•energooszczędne rozwiązania gwarantujących najniższe koszty eksploatacyjne wraz wiarygodnymi obliczeniami energetycznymi

•dobór, dostawę, montaż, rozruch urządzeń, szybki i sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz atrakcyjne umowy eksploatacyjne,

•wiarygodność potwierdzoną licznymi obiektami referencyjnymi

 

 

Oszczędna eksploatacja

 

Zwykle zakłada się, że czas eksploatacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynosi 15- 20 lat. Największym wydatkiem w tym okresie są koszty eksploatacji. W ciągu tego długiego czasu bardzo ważnym jest, aby koszty energii niezbędnej do pracy instalacji, podobnie jak koszty serwisu i konserwacji, były utrzymane na jak najniższym poziomie (nakłady te stanowią nawet do 90 % całkowitych kosztów zakupu i eksploatacji).

 

Dzięki zastosowaniu kalkulacji kosztów całego okresu eksploatacji (LCC - Life Cycle Cost)  dowiedzą się Państwo, jakie rozwiązanie i urządzenia będą najlepszą inwestycją; uwzględniającą cenę zakupu, koszty eksploatacji, serwisu i końcowej utylizacji.

 

Wentylacja czy klimatyzacja?

 

IV Produkt jest pionierem i liderem, od ponad 30 lat, w produkcji i rozwoju central z wbudowanymi agregatami chłodniczymi ze zintegrowanymi agregatami chłodniczymi. Agregat chłodniczy ECOCooler, zapewni zachowanie komfortu cieplnego i wysokiej jakości powietrza, niezależnie od pogody panującej na zewnątrz budynku, a jednocześnie pozwoli utrzymywać koszty użytkowania na niskim poziomie. Umiejętne połączenie w jednym urządzeniu funkcji wentylacji i chłodzenia daje dodatkowe korzyści – zmniejszenie wymiarów urządzenia oraz znacząco niższy poziom hałasu, w porównaniu z instalacjami tradycyjnymi.

 

Gotowe do instalacji

 

Centrale oferowane są z kompletną, fabrycznie przetestowaną automatyką i sprawdzonym oprogramowaniem, opartym na dziesiątkach lat doświadczeń i setkach obiektów referencyjnych w całej Europie. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami, zawsze możemy dostarczyć automatykę w pełni komunikującą się z innymi systemami na obiekcie, jak węzeł cieplny, monitoring i systemy alarmowe czy kontrola dostępu. Komunikacja z centralą może odbywać się  poprzez tradycyjny terminal ręczny, Internet, telefon GSM lub w ramach BMS. Pełna komunikacja umożliwia lepsze zarządzanie obiektem i w znaczący stopniu obniża  koszty eksploatacji. Użytkownik ma do wyboru całą gamę opcji umożliwiających dostosowanie pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb.

 

Może być higienicznie

 

Służba zdrowia, przemysł elektroniczny, spożywczy i farmaceutyczny stawiają wysokie wymagania co do czystości powietrza. Zgodnie z zaleceniami użytkowników oraz normy PN EN 13053 istotnym elementem przydatności central jest dostępność do wszystkich komponentów, wysoka odporność na działanie wilgoci i środków czyszczących  zapewniająca efektywne czyszczenie wnętrza central oraz łatwość serwisowania. Konstrukcja central Flexomix o podwyższonym standardzie higienicznym spełnia  najwyższe wymagania higieniczne.

 

TOP’owe rozwiązanie

 

Zwykle wszystkie przyłącza kanałów umieszczone są na ścianach szczytowych, co wymaga  zapewnienia przestrzeni dla doprowadzenia kanałów, a w konsekwencji dużego pomieszczenia technicznego. W centrali Envistar TOP  przyłączenia wyprowadzono do góry, dzięki czemu możliwe jest ustawienie jej w niewielkim pomieszczeniu. Wybierając Envistar TOP możemy zaoszczędzić nawet 2/3 powierzchni przeznaczonej do instalacji centrali (dla centrali obsługującej powierzchnię  200-300m2 potrzebujemy zaledwie 2m2 powierzchni pomieszczenia technicznego).

 

Małe wymiary centrali są jednym z czynników decydujących o jej wszechstronnym zastosowaniu – szczególnie w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach modernizowanych i zabytkowych – szczególnie w sytuacjach, gdy nie ma miejsca na dużą maszynownię lub nie jest możliwe wykonanie instalacji zewnętrznej, wobec sprzeciwu ze strony okolicznych mieszkańców, architekta miejskiego czy konserwatora zabytków .

 

Pool & SPA

 

Stworzenie odpowiedniego klimatu na pływalniach jest przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym, dodatkowo wysoka temperatur i wilgotność wymagają ogromnych nakładów energii w trakcie eksploatacji. Centrala basenowa to serce i płuca każdej pływalni - nigdy nie mogą się zatrzymać, dlatego centrale basenowe Flexopool charakteryzują się najwyższą skutecznością, niezawodnością, trwałością oraz oszczędną eksploatacją.

 

Wybór należy do Ciebie                                      

 

Jeśli nie chcemy czkać aż 20 lat, aby dowiedzieć się czy wybór centrali był właściwy, możemy posłużyć się kalkulacją kosztów całego cyklu eksploatacji LCC. Centrale IV Produkt spełniają wszystkie wymagania potrzebne do uzyskania najniższych kosztów eksploatacji:

 

  • rozbudowany typoszereg central,

  • wysoka sprawność wentylatorów z bezpośrednim napędem i płyną regulacją wydatku, o całkowitej sprawności powyżej 65%

  • wysoka sprawność silników EC i PM zapewnia niższe nawet o 25% zużycie energii

  • małe spadki ciśnienia na poszczególnych sekcjach funkcyjnych central gwarantujący współczynnik SFP poniżej 1,80

  • wymienniki ciepła o wysokiej sprawności temperaturowej przekraczającej 85%,

  • energooszczędne i efektywne agregaty chłodnicze

  • obudowa z blach ALC zapewniająca długą żywotność i odporność na korozję

Nasi partnerzy