Flexomix 060-0950

Flexomix 060-0950

Flexomix 060-950 jest rodziną central wentylacyjnych, w której w sposób szczególny skoncentrowaliśmy się na całkowitych kosztach cyklu eksploatacji (LCC - Life Cycle Cost). 

Flexomix spełnia wszystkie wymagania, potrzebne do uzyskania niskich kosztów eksploatacji: rozbudowany typoszereg central, wysoka sprawność zastosowanych wentylatorów, małe spadki ciśnienia na poszczególnych sekcjach funkcyjnych central, wymienniki ciepła o wysokich współczynnikach sprawności, kompaktowe agregaty chłodnicze i pompy ciepła.


Centrale wykonane są z blachy z powłoką alucynku (ALC), której odporność na korozję atmosferyczną jest kilkakrotnie wyższa od stosowanej najczęściej blachy ocynkowanej. 

Znacznie lepsza jest też plastyczność powłoki i odporność na podwyższone temperatury.

 

Nasi partnerzy