CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ISO 14001


Jednym z celów rozwoju, produkcji, serwisu, sprzedaży produktów jest jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.


Zasady działania:

  • stosować wszystkie regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska
  • ustanowić procedury zgodne z ISO 14001, które dotyczą wszystkich pracowników firmy
  • utrzymywanie wiedzy wśród pracowników w taki sposób aby aspekty ochrony środowiska stały się naturalną częścią ich pracy
  • pomoc i uczestnictwo w rozwoju idei recyclingu
  • oszczędzanie energii i materiału
Nasi partnerzy