Agregaty chłodnicze

Agregaty chłodnicze

 

Ecocooler jest kompaktowym układem chłodniczym pracującym w układzie bezpośredniego odparowania przeznaczonym do chłodzenia powietrza nawiewanego w centralach wentylacyjnych IV Produkt. Agregat zawiera parownik, skraplacz i sprężarki umieszczone są po stronie wywiewnej modułu oraz wyposażenie sterujące.

Ecocooler dostępny jest w kilkudziesięciu wielkościach i wariantach mocowych dla przepływu powietrza w zakresie 0,25 -8,5 m3/s i mocy chłodniczej od 5 do 210 kW.

 

 

                                  agregaty chłodnicze

 

 

                                           

Moduł Ecocooler jest połączeniem rotacyjnego wymiennika ciepła, zwykle w wykonaniu higroskopijnym, z agregatem chłodniczym. Dzięki umieszczeniu parownika za rotorem po stronie nawiewnej i skraplacza za rotorem po stronie wywiewnej uzyskaliśmy wysokowydajny moduł zdolny do przenoszenia zarówno chłodu jak i wilgoci.

Ecocooler latem przekazuje temperaturę i wilgotność z powietrza świeżego do powietrza wyrzucanego ze sprawnością 80÷85% . Pozwala to osuszyć powietrze nawiewane oraz odzyskać "chłód" z powietrza wywiewanego . Dzięki temu układ chłodniczy potrzebuje nawet do 50% mniej energii elektrycznej w porównaniu do układu klasycznego.

 

Dzięki rozdzieleniu strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego moduł Ecocooler  można stosować w obiektach, gdzie wymogi sanitarno-higieniczne zabraniają mieszania powietrza nawiewanego i wywiewanego.

 

 

Rewolucyjne zmiany w instalacji chłodniczej:

 

•          Sprężarki ze zmienną ilością obrotów

•          Elektronicznie sterowany zawór rozprężny

•          Płynna regulacja temperatury nawiewu

•          Szeroki zakres wydajności

•          Niskie koszty eksploatacji

 

 

 

Ecocooler dla central Envistar TOP jest kompaktowym układem chłodniczym pracującym w układzie bezpośredniego odparowania przeznaczonym do chłodzenia powietrza nawiewanego.  Urządzenie jest dostępne do przepływu powietrza w zakresie 0,2 – 2,1 m3/s i mocy chłodniczej od 4 do 38 kW przy nominalnym strumieniu powietrza.

 

                  agregat chłodniczy       

 

 

 

Zalety zintegrowanego chłodnictwa:

  • prosty projekt, niższe koszty instalacji, zdecydowanie niższe koszty eksploatacji

  • brak zewnętrznej instalacji (często głośnej i szpecącej)

  • sprężarka ze zmienną ilością obrotów

  • płynna regulacja temperatury nawiewu
  • bardzo wysoka efektywność, COP 5-7, w porównaniu z układami wodnymi COP 3-4 (redukcja do 50% kosztów eksploatacji)

  • szybki montaż i uruchomienie

  • fabrycznie sprawdzone i skonfigurowane centrala i agregat – pełna odpowiedzialność za całą instalację

 

                        

                                     

 

 

 

Nasi partnerzy